پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تراکنش های ناموفق:به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیک (اینترنت ، ATM ، POS و...) انجام شده و علیرغم کسر شدن وجوه از سپرده مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .
به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه، خواهشمنداست به نکات زیر توجه فرمایید:

  • تراکنش ها باید از دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش منصوب در شعب این بانک و یا محیط اینترنت انجام شده باشند.
  • دارندگان کارت های این بانک که برای انتقال وجوه به سایر بانک ها از دستگاه های خودپرداز بانک های دیگر استفاده نموده اند نیز می توانند تراکنش های ناموفق را از این طریق پی گیری کنند.
  • از وقوع تراکنش ناموفق باید حداقل 72 ساعت گذشته باشد.
  •  دارندگان کارت های بانک سپه باید شماره 19 رقمی کارت خود را که با عدد 589210 شروع شده است، در سامانه ثبت کنند.

بدیهی است هرگونه سوء استفاده از اطلاعات، ناشی از ورود شماره تلفن همراه اشتباه به عهده شخص متقاضی است.گروه دورانV5.7.8.0