لوگو قوامین
  تماس با ما

مرکز ارتباطات آوامین(0215151)


پاسخ گویی 24 ساعته ، اطلاع رسانی ، راهنمایی ، مشاوره ، نظام پیشنهادهای مشتریان و...)

مرکز ارتباطات آوامین واحد پاسخ گویی 24 ساعته بانک قوامین با ساختاری مشتری مدار و رویکرد ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و بهره گیری از نرم افزار چند رسانه یی Contact center   و نیز از طریق کانال های ارتباطی و اجتماعی از جمله تلفن ، نمابر ، Email ، پیامک ، شبکه های اجتماعی ،  صندوق صوتی و ... ؛ گامی دیگر جهت تکریم ارباب رجوع و ارزش آفرینی برای مشتریان بانک قوامین می باشد .

خدمات قابل ارائه درمرکز ارتباطات آوامین 
 
-اطلاع رسانی در خصوص سبد خدمات بانک برای مشتریان و ذینفعان
-انعکاس پیشنهادهای مشتریان از طریق اجرای فرایند نظام پیشنهادهای مشتریان با هدف  مشارکت ذینفعان در مدیریت بانک
- اطلاع رسانی در خصوص شعب 
-ضبط و ثبت پیام های مشتریان و انعکاس به مدیرعامل و سایر مدیران ارشد بانک 
-ارجاع تماس های مشتریان در خصوص مسدودی کارت ، مغایرت گیری و ..
-اطلاع رسانی در خصوص خدمات بانکداری الکترونیک 

با ما در ارتباط باشید!

captcha