لوگو قوامین
  خط مشی کیفیت
کیفیت از دیدگاه بانک امری فراگیر و متأثر از عملکرد اعضای سازمان بوده و تحقق آن در گرو مشارکت تمامی کارکنان می باشد. از اینرو بانک خود را مستلزم به اجرای دقیق همه ابعاد خط مشی کیفیت با آرزوی نیل به کسب و ارتقاء رضایت مشتری در خصوص نظام کیفیت که مشتمل بر موارد ذیل است می داند:
1- تلاش بی وقفه در راستای بهبود مستمر و ارتقای کیفیت خدمات بانک جهت تأمین رضایت و خوشنودی مشتری
2- پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا، امانتداری و رعایت منابع ذینفعان و جلب اعتماد و اطمینان همه اقشار جامعه
3- ارج نهادن به مقام انسانی کارمندان به عنوان با ارزش ترین سرمایه بانک و الزام به اصل شایسته سالاری و ارتقاء کیفیت زندگی آنان
4- ارائه خدمات نوین مالی و بانکی به مشتریان با بهره گیری از فن آوری روز جهان و رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق سرفصل های مذکور بانک قوامین متعهد می گردد تا با بهره گیری و تبعیت از نظام کیفی ISO 9001:2008 و انطباق کلیه فعالیت ها خود را جهت نیل به اهداف کلان و بهبود مستمر، سازمان دنبال نموده و کلیه کارکنان باید سعی
نمایند از طریق اجرای رویه هاو نظام ایجاد شده در زمینه رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات مطلوب ، اهتمام لازم را به عمل آورند.