پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کیفیت از دیدگاه بانک امری فراگیر و متأثر از عملکرد اعضای سازمان بوده و تحقق آن در گرو مشارکت تمامی کارکنان می باشد. از اینرو بانک خود را مستلزم به اجرای دقیق همه ابعاد خط مشی کیفیت با آرزوی نیل به کسب و ارتقاء رضایت مشتری در خصوص نظام کیفیت که مشتمل بر موارد ذیل است می داند:

1- تلاش بی وقفه در راستای بهبود مستمر و ارتقای کیفیت خدمات بانک جهت تأمین رضایت و خشنودی مشتری
2- پایبندی به اصول بانکداری بدون ربا، امانتداری و رعایت منابع ذینفعان و جلب اعتماد و اطمینان همه اقشار جامعه
3- ارج نهادن به مقام انسانی کارمندان به عنوان با ارزش ترین سرمایه بانک و الزام به اصل شایسته سالاری و ارتقاء کیفیت زندگی آنان
4- ارائه خدمات نوین مالی و بانکی به مشتریان با بهره گیری از فناوری روز جهان و رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی

 


گروه دورانV5.7.8.0