پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

عنوان نظرسنجی: پورتال جدید
اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

بااستفاده از اینترنت بانک چند درصد از مراجعات شما به شعب بانک قوامین کاهش یافته است؟

نظرات
توضيحات
ارسال


گروه دورانV5.7.8.0