پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

طرح اعتباری آرامین

بانک سپه(قوامین سابق) در راستای ارتقای رضایت‌مندی مشتریان عزیز و اعطای تسهیلات به آحاد مردم جامعه، اقشار و صنوف گوناگون در ذیل سند اقتصاد مقاومتی و توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و در جهت تکمیل سبد خدمات و محصولات بانک برای تامین مالی مشتریان طرح اعتباری آرامین را تدوین و ارائه نموده است.
1- مشخصات طرح:
- شما مشتری گران‌قدر می‌توانید متناسب با نیازهای خود نسبت به دریافت تسهیلات عقود اسلامی مبادله‌یی تا سقف 2 میلیارد ریال اقدام نمایید.
- نرخ سود تسهیلات طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج‌.ا.ا برابر با 18درصد سالیانه می باشد. - اقساط این تسهیلات در دوره های زمانی متناوب و بلند مدت از 21 تا 84  ماه متناسب با امتیازات کسب شده می باشد.
- در صورت انصراف از دریافت تسهیلات ، می توانید متناسب با مدت سپرده  گذاری خود از سود علی‌الحساب سالیانه با نرخ 10 الی 15درصد مصوب بانک مرکزی ج‌.‌ا‌.ا بهره مند شوید.
- درپایان دوره مالی، چنانچه سود قطعی بانک بیشتر از سود علی الحساب  پرداختی باشد مابه‌التفاوت آن عودت خواهد شد.
- موضوع مصرف تسهیلات : خرید لوازم خانگی ، خودرو ، مسکن ، تعمیرات ،  اشتغال، خرید تجهیزات، دفترکار و ... می باشد.
2- شرایط سپرده گذاری مبلغ سپرده گذاری : حداقل مبلغ مانده برای افتتاح و محاسبه میانگین کارکرد حساب مبلغ 10میلیون ریال می باشد و امکان واریز و برداشت از حساب در طول دوره سپرده گذاری میسر می باشد. دوره سپرده گذاری : حداقل مدت دوره سپرده گذاری برای بهره مندی از امتیاز طرح 3ماه و حداکثر 12ماه می باشد که درصورت افزایش مدت سپرده گذاری بیش از 3ماه به انتخاب مشترییا مبلغ تسهیلات، تعداد اقساط یا میانگینی از اقساط و مبلغ اضافه می‌شود.
نکته: به ازای هر‌3ماهه سپرده گذاری اولیه یک برابر میانگین تسهیلات با بازپرداخت 21ماهه پرداخت می گردد و درصورت افزایش مدت سپرده گذاری به ازای هریک ماه ، هفت ماه به تعداد اقساط و یا 30 درصد به مبلغ تسهیلات تا سقف 2 برابر میانگین و یا ترکیبی از آن اضافه می‌گردد.
3- نرخ سود علی الحساب سپرده : براساس ضوابط جاری بانک، یک درصد سود علی‌الحساب سالانه به این سپرده پرداخت می‌شود. بطور نمونه برای میانگین با مبلغ 100/000/000 ریال
4- مراحل استفاده از طرح اعتباری آرامین:
- مراجعه به یکی از شعب بانک قوامین در سراسر کشور
- مذاکره با واحد اعتبارات شعب و اخذ شرایط کامل طرح
- ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه
- انعقاد قرارداد و افتتاح حساب
- واریز مبلغ حداقل 10 میلیون ریال به حساب مذکور
- کارکرد با حساب مفتوحه جهت برخورداری از امتیازات بیشتر برابر شرایط اعلامی
- پس از گذشت مدت زمان سپرده گذاری مراجعه به واحد اعتبارات شعبه و ارائه درخواست تسهیلات
- ارائه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تسهیلات
-انعقاد و امضای قرارداد تسهیلات
- دریافت مبلغ تسهیلات
 
انواع تسهيلات از نظر زمان:
تسهيلات كوتاه مدت: تسهيلاتي است كه زمان مصرف وبرگشت آن يكدوره وتوليد وفعاليت حداكثر يكسال مي باشد.
تسهيلات ميان مدت: تسهيلاتي را گويند كه مدت زمان مصرف وبرگشت آن بين يك الي سه سال باشد.
تسهيلات بلند مدت: تسهيلات بيش از سه سال را گويند. 
 طبقه بندي دارائي ها (تسهيلاتي)

دارائي هاي تسهيلاتي به دو گروه جاري وغير جاري قابل تقسيم مي باشند كه فعلاً به تسهيلاتي كه بيش از دو ماه از سررسيد تعهد آنان سپري نشده باشد در گروه جاري قرار مي گيرند.

گروه غيرجاري نيز به طبقات ديگري با لحاظ فاصله هاي زماني مقرر تقسيم مي شوند.
تسهيلات سررسيدگذشته.
تسهيلات معوق.
تسيهلات مشكوك‌الوصول.
تسهيلات لاوصول.
تسهيلات سوخت شده كه تابع دستورالعمل خاصي از نظر زمان هاي طبقه بندي وميزان ذخاير مي باشند.


گروه دورانV5.7.8.0