پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مهدی انجمنی
اداره حفاظت فیزیکی و امور انتظامی

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج قوامین                              

شماره تماس : 5151 داخلی 1141

 

مهدی محمدی
اداره اعتبارات و تسهیلات

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 3

شماره تماس : 5151 داخلی 3451

 

حسن قربانی
اداره منابع انسانی

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج قوامین طبقه 6                  

شماره تماس : 5151 داخلی 1610

 

حسن چمنی راد
اداره حسابداری داخلی و ریسک - اداره مبارزه با پولشویی

آدرس : خیابان مفتح شمالی خیابان زهره پلاک 10                           

شماره تماس : 5151 داخلی 6260

 

احمد سعیدی معین
اداره آموزش

آدرس : شهرک اکباتان فاز 1 خیابان نفیسی خیابان شهید حنانی خیابان

ورزش مجموعه ورزشی پاس قوامین ساختمان اداری طبقه 1

شماره تماس : 44668143 داخلی 101

 

محمدرضا تهرانی شریف
اداره بانکداری متمرکز

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج قوامین طبقه 8                  

شماره تماس : 5151 داخلی 1910

 

مجید خورسندی
رئیس شعبه مستقل ممتاز آرژانتین

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج قوامین طبقه 1                  

شماره تماس : 5151 داخلی 1002

 

مجید سلیمانی
اداره خدمات رفاهی

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج بانک قوامین طبقه 7          

شماره تماس : 5151 داخلی 1610

 

صمد شهبازی زاویه کرد
اداره خدمات قراردادها و خدمات حقوقی

آدرس : میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان 16 شرقی پلاک 10            

شماره تماس : 5151 داخلی 5345

 

سیدمجتبی رضایی
اداره امور سرمایه گذاری و سهام

آدرس : خیابان مطهری خیابان میرعماد نبش خیابان 12                    

تلفن تماس : 5151 داخلی 4210

 

عباسعلی تاج الدین
اداره خزانه و مبادلات

آدرس : خیابان مطهری خیابان میرعماد نبش خیابان 12                     

شماره تماس : 5151 داخلی 4110

 

مهدی قشقائی
اداره زیرساخت

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 2 .

شماره تماس : 5151 داخلی 2310

 

محسن ساروقی
اداره خدمات نوین

آدرس : میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا برج بانک قوامین طبقه 9   

شماره تماس : 5151 داخلی 2310

 


 

بهرام بختیاری
اداره امور استانها

آدرس : میدان آرژانتین ایتدای بزرگراه آفریقا برج بانک قوامین طبقه 8

تلفن تماس : 5151 داخلی 1850

 

 

هیبت اله عسگری احمدآباد
اداره برنامه ریزی و سازمان

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 3

تلفن تماس : 5151 داخلی 3363

 

سید امیر جعفر جوزی
اداره حسابداری مدیریت و بودجه

آدرس : خیابان مطهری خیابان میرعماد نبش خیابان 12                     

تلفن تماس : 5151 داخلی 4410

 

مجتبی عظیمی
اداره تدارکات و خدمات

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 3

تلفن تماس : 5151 داخلی 3112

 

مرتضی جلالی یزدی
اداره امنیت اطلاعات

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 2

تلفن تماس : 5151 داخلی: 2210

 

علی روشندل
اداره فنی و مهندسی

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 3 

شماره تماس : 5151 داخلی 3410

 

رضا رضایی حسین آبادی
اداره بازرسی، پیشگیری و رسیدگی به شکایات                        

آدرس : خیابان مفتح شمالی خیابان زهره پلاک 10

شماره تماس : 5151 داخلی 6110

 

نیما علیمرادیان
اداره مدیریت ارتباط با مشتریان

آدرس : شهرک غرب بلوار دادمان برج طوبی                                  

شماره تماس : 5151 داخلی 5803

 

خدیجه رحمتی
اداره دعاوت و اجرائیات

آدرس :میدان آرژانتین بلوار بیهقی خیابان 16 شرقی پلاک 10                         

شماره تماس : 5151 داخلی ...

 

ابراهیم علی پور نوشری
اداره بازاریابی و توسعه محصول

آدرس : میدان آرژانتین خیابان آفریقا برج بانک قوامین طبقه 4          

شماره تماس : 5151 داخلی 1471

 

مصطفی پورجعفری
اداره مدیریت مطالبات

آدرس : میدان آرژانتین بلوار بیهقی خ 16 شرقی پلاک 10                  

شماره تماس : 5151 داخلی 5110

 

محسن کتانی
اداره حسابداری کل

آدرس : خیابان مطهری خیابان میرعماد نبش خیابان 12                   

تلفن تماس: 5151 داخلی 4310

 

امیر ابریشم فروشان
اداره بهره برداری و فروش املاک

آدرس : میدان آرژانتین خیابان الوند بن بست برمک ساختمان شماره 3

شماره تماس : 5151 داخلی : 3555

 

 


گروه دورانV5.7.8.0